igniteresearch-68px.pngifous_logo-68px.png  
icke-vinstutdelande.jpgsamarbetar-med-forskning.jpg

Sjuk- och frånvaroanmälan

Anmälan för skolelever för deras skoldag görs på:

https://freinetskolanmimer.skola24.se/

eller via telefonsvarare på telefonnummer: 0515-77 66 46

För barn och elever på förskola och fritidshem görs sjuk- och frånvaroanmälan på

https://home.tempusinfo.se/

 

Freinetskolan Mimer

Utvägen 25

761 63 Norrtälje

Telefon, Expedition: 0176 - 558 80

E-post: freinetskolan@mimer.org