igniteresearch-68px.pngifous_logo-68px.png  
icke-vinstutdelande.jpgsamarbetar-med-forskning.jpg
Förbättringsförslag och klagomålshantering på Freinetskolan Mimer


Syftet är att få underlag för att åtgärda brister och förbättra vår verksamhet samt att ge vårdnadshavare större möjligheter att påverka. Ibland kan det också handla om att tydligt förklara vårt uppdrag och gränserna för detta.


Du är välkommen med dina synpunkter. I första hand vänder du dig muntligt till närmast berörd personal, till exempel mentor eller lagledare. Personalen utreder och meddelar dig om/hur åtgärd kommer att ske.


Ett skriftligt klagomål fylls i avsedd blankett (länk finns nedan)  och tas om hand av rektor/förskolechef och utreds i ledningsgruppen. Där avgörs vem som ska behandla frågan vidare. Klagomålet bokförs och besvaras skriftligt till den som framfört klagomålet inom 15 arbetsdagar. Vi behandlar inte klagomål som är anonyma. Vi måste veta vem vi ska skicka svar till.


Självklart är vi även intresserade av positiva synpunkter, eftersom alla åsikter är en tillgång i vårt systematiska kvalitetsarbete.


Om du inte är nöjd med enhetens åtgärder kring ditt skriftliga klagomål kan du vända dig till huvudmannen: Styrelsen för Freinetskolan Mimers ekonomiska förening, Utvägen 25,  761 63 Norrtälje.

 

Länk till klagomålsblankett

Freinetskolan Mimer

Utvägen 25

761 63 Norrtälje

Telefon, Expedition: 0176 - 558 80

E-post: freinetskolan@mimer.org