igniteresearch-68px.pngifous_logo-68px.png  
icke-vinstutdelande.jpgsamarbetar-med-forskning.jpg
Anneli Vossman Strömberg

Jag är rektor och förskolechef på Freinetskolan Mimer sedan 2007. Dessförinnan arbetade jag som freinetpedagog och arbetslagsledare på Mimer sedan skolan startades 1997. Jag är alltså ”gammal i gården” – en eldsjäl - och älskar mitt arbete på vår kreativa och inspirerande arbetsplats! Här träffar jag varje dag underbara och kunskapstörstande barn och ungdomar, engagerade och proffsiga medarbetare samt nyfikna och intresserade föräldrar och andra besökare.

Som rektor och förskolechef på Mimer har jag ett delegerat ansvar från styrelsen över budget, personal och verksamhetens kvalitet. Till min hjälp har jag en ledningsorganisation, som består av lagledare med ledningsansvar och ekonomiansvariga med ekonomiskt ansvar i varje arbetslag. Jag är utbildad inom den statliga rektorsutbildningen och har även gått rektorslyftet på Uppsala Universitet. Jag har en magisterexamen i didaktik. Du kan läsa mer om mitt sätt att leda i Rektors ledningsdeklaration.

Jag är väldigt intresserad av pedagogik och didaktik, läser mycket inom området och skriver gärna artiklar och andra texter. Jag är medförfattare i ett par antologier: Fritidshemmet – fritidslärarens uppdrag på fritidshemmet och i skolan (2017, Studentlitteratur) och Föräldrasamverkan – att bygga tillit (2017, Studentlitteratur). Min magisteruppsats på Stockholms Universitet (2018) handlar om metakognition: Att förstå sitt lärande – En pilotstudie av högstadieelevers uppfattningar om metakognitiva frågor i ämnena bild och svenska.

Jag har även engagerat mig i non-profitfrågor för fristående skolor och varit med och startat Idéburna skolors riksförbund http://www.ideburenskola.se/  samt varit ledamot i styrelsen för förbundet i många år.

På fritiden gillar jag att umgås med familj och vänner. Mitt stora intresse för teater och drama tar stor plats och har också följt med in i skolans värld, då jag årligen har nöjet att delta bakom kulisserna i Mimers årskurs nio mästarårsprojekt.

E-postadress till mig: anneli.vs@mimer.org

 

Freinetskolan Mimer

Utvägen 25

761 63 Norrtälje

Telefon, Expedition: 0176 - 558 80

E-post: freinetskolan@mimer.org